Yönetim Kurulu

EDGAR ŞAR   Yönetim Kurulu Başkanı

ALPHAN TELEK   Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

SEREN SELVİN KORKMAZ   Yönetim Kurulu Üyesi

ASLICAN SEZER   Genel Sekreter

UĞUR TABAK   Sayman

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü

Caferağa Mah. Muvvakithane Cad. Çakıroğlu İş Merkezi No: 26/61

Kadıköy - İstanbul