IstanPol tüm faaliyetlerinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni esas alır

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü

Caferağa Mah. Muvvakithane Cad. Çakıroğlu İş Merkezi No: 26/61

Kadıköy - İstanbul