Seren Selvin Korkmaz.jpg

Seren Selvin Korkmaz

Genel Direktör

Seren Selvin Korkmaz, lisans ve yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden almıştır. Doktora çalışmalarını Stockholm Üniversitesi’nde sürdüren Korkmaz, aynı kurumda Türkiye ve Ortadoğu siyaseti üzerine dersler vermektedir. Korkmaz, aynı zamanda Washington merkezli düşünce kuruluşu Middle East Institute’de Türkiye uzmanı olarak yer almaktadır. 

 

Fox International Fellowship kapsamında Yale Üniversitesi’nde araştırmacı olarak çalışmış, liderlik ve politika önerileri geliştirme üzerine eğitimler almıştır. Friedrich Ebert Vakfı tarafından yürütülen “genç liderler” programında yer almış, Türkiye’de ve Almanya’da eğitimlere katılmıştır. 2013 yılından bu yana çeşitli sivil toplum kuruluşları ve araştırma merkezlerinde araştırmacı ve yönetici olarak görev yapmıştır. Avusturya merkezli Avrupa Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün (PS:EUROPE) de kurucusu olan Korkmaz, 2017 yılına kadar enstitünün Türkiye direktörlüğü görevini yürütmüştür. Seren Selvin Korkmaz IstanPol’ün kurucularındandır ve 2018 yılından bu yana genel direktörlük görevini yürütmektedir.

 

Çalışma alanları popülizm, sosyal dışlanmanın ekonomi politiği, siyasal partiler, seçmen algısı ve seçim stratejileridir. Popülizme karşı alternatif  siyasal programları ve toplumsal hareketleri incelediği İngilizce yazıları Lehçe, Yunanca, İspanyolca ve Boşnakçaya çevrilmiştir. Dünyada yükselen popülizme karşı başarı kazanan siyasal programları ve kampanyaları Türkiye’deki yerel dinamiklere uyarlamaktadır. Korkmaz, çalışma alanlarına dair ulusal ve uluslararası medyada sıklıkla görüş bildirmektedir. 

İletişim: serenkorkmaz@istanpol.org