URBANITAS: Kentsel Dönüşüm Projelerinde Sürdürülebilirliğin Niceliksel Ölçümü / Değerlendirilmesi

Güncelleme tarihi: 1 Şub 2020


İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol) ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği desteği ile yürütülen URBANITAS projesi kentsel dönüşüm projelerinde sürdürülebilirliğin niceliksel ölçümü ve değerlendirilmesi için kriter setleri oluşturmayı amaçlamaktadır. URBANITAS projesi kent araştırmacısı Orhan Esen ve siyaset bilimci Dr. Defne Kadıoğlu Polat tarafından yürütülmektedir.


Halihazırdaki kentsel dönüşüm süreci Türkiye kentleşme tarihinin en can alıcı dönüm noktalarından biridir. Son yıllardaki göreceli refah artışı ile, Türkiye kentlerinin yapılı çevresi ve sosyal haritası önümüzdeki kuşakları belirleyici, kalıcı dengelere oturmak üzeredir. Bu aşamada yapılacak yerinde ve akıllı bir müdahale hayati önemdedir. Ancak, kentsel dönüşüm projeleri üzerine bugüne dek yapılmış̧ çalışmalar ağırlıklı olarak kalitatif niteliktedir. Barınma hakkı temelinde yürütülmüş̧ kentsel mücadeleler de bu gelenek çerçevesinde şekillenmiştir.


“Kantitatif değerlendirme”, ya da bir başka deyişle derecelendirme gibi bir yöntem daha önce sivil toplum aktörlerince de hiç kullanılmamıştır. Bu konuda var olan mevcut (akademik/mesleki) birikim ise, hemen tümü ile yurtdışındaki aktörlerinin hakim olduğu profesyonel birliklerin elindedir (LEED. BREEAM, DGNB) . Akademik alanda ya da yönetimler tarafından geliştirilmiş farklı değerlendirme setleri mevcut olsa da bunlar üstte belirtilen gruptaki değerlendirmelerin pratikliğine sahip değildir, ve sivil toplum boyutu eksiktir.

URBANITAS projesi sivil toplum odaklı geliştirilen, değerlendirme ara yüzleri pratik ve anlaşılabilir bir çalışma olması ile sadece Türkiye’de değil, Avrupa ya da Dünya’da da bir ilk niteliğinde olacaktır.