Türkiye'de Sağlık Alanında Eşitsizlikler

Güncelleme tarihi: 14 Tem 2021

Eşitsizlikler konusu hem ulusal hem küresel kamuoyunda giderek önemli bir konu haline gelirken, mevcut eşitsizlikler özellikle COVID-19 pandemisi döneminde sağlık alanında somutlaşmış durumdadır. Bu dönemde kaliteli ve ücretsiz sağlık imkanlarına ulaşım kadar, yoksulluk-güvencesizlik-sağlık arasındaki ilişki kamuoyunun gündeminde giderek daha fazla yer kaplamıştır.

Bu raporda, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala Türkiye’de sağlık alanında eşitsizlikler konusuna eğilmiştir. Pala, ayrıca tüm bu eşitsizliklere karşı Türkiye’de sağlık alanının nasıl reforme edilmesi gerektiği ile ilgili de uygulanabilir politika önerileri sunmuştur.


Raporun tamamı için tıklayınız.