RAPOR: Bir Algı Araştırması: İstanbul Yolculuğunda Suriyeli “Hayalet” Çocuklar

Güncelleme tarihi: 24 Oca 2020


"İstanbul Yolculuğunda Suriyeli “Hayalet” Çocuklar" başlıklı projemizin raporu yayınlandı.


Araştırmada Suriyeli çocuklar ile karşılaşan veya etkileşimi olan 25 katılımcı ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Suriyeli mültecilerin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan ya da gündelik hayatında bu bölgelerden geçen toplu taşıma hatlarını, kullanan bireyler katılımcıları oluşturmuştur.


Görüşmelerde Suriyeli çocuklar en sık “dilenci çocuklar” olarak tanımlanmıştır, fakat gündelik hayatını Türkiye’deki çocuklar gibi sürdüren çocuklar ile çocuk işçilerden bahseden katılımcılar da mevcuttur. Çalışmada Suriyeli çocuklar üç sebepten ötürü “Hayalet” olarak tanımlanmıştır: görünmezlik, korku ve yadsıma. Suriyeli çocuklar görünmezdir, çünkü katılımcılar çocuklara karşı acıma ve üzülme hislerini ifade etseler de bu durum onlar için önemini yitirmiştir. Keza, çocuklara karşı şiddeti, çocuklar -ve aileleri- arası sınıf farkını, ve çocuk işçiliğini gözlemlemelerine karşın tüm bunlar katılımcılarımızın gözünde sıradanlaşmışlardır.


Rapora ulaşmak için tıklayınız.