Bir Algı Araştırması: İstanbul Yolculuğunda Suriyeli “Hayalet” Çocuklar

Güncelleme tarihi: 1 Şub 2020


Friedrich Ebert Vakfı Desteği ile yürüttüğümüz ,“İstanbul Yolculuğunda Suriyeli “Hayalet” Çocuklar” adlı projemiz, sayıları her geçen gün artmakta olan Suriyeli çocuk mültecilerin İstanbul’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından nasıl algılandıklarını ve bu algıların sebeplerini anlamak ve anlatmayı amaçlamaktadır.


Proje Ekibi: Aşkınnur Eşigül (Koordinatör), Betül Kübra Arslan, Tuğçe Erçetin, Alper Şükrü Gencer, Salih Tosun


Araştırmada Suriyeli çocuklar ile karşılaşan veya etkileşimi olan 25 katılımcı ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Suriyeli mültecilerin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan ya da gündelik hayatında bu bölgelerden geçen toplu taşıma hatlarını, kullanan bireyler katılımcıları oluşturmuştur.


Görüşmelerde Suriyeli çocuklar en sık “dilenci çocuklar” olarak tanımlanmıştır, fakat gündelik hayatını Türkiye’deki çocuklar gibi sürdüren çocuklar ile çocuk işçilerden bahseden katılımcılar da mevcuttur. Çalışmada Suriyeli çocuklar üç sebepten ötürü “Hayalet” olarak tanımlanmıştır: görünmezlik, korku ve yadsıma. Suriyeli çocuklar görünmezdir, çünkü katılımcılar çocuklara karşı acıma ve üzülme hislerini ifade etseler de bu durum onlar için önemini yitirmiştir. Keza, çocuklara karşı şiddeti, çocuklar -ve aileleri- arası sınıf farkını, ve çocuk işçiliğini gözlemlemelerine karşın tüm bunlar katılımcılarımızın gözünde sıradanlaşmışlardır.


Rapora ulaşmak için tıklayınız.