istanpol logo Yükleniyor
web-logo
TR EN

16.1.2021

Yeniden Sistem Tartışmaları

IstanPol'ün 2020 yılında başlattığı "Yeniden Sistem Tartışmaları" projesi temelde, Türkiye'de demokrasinin kurumsallaşarak pekişmesini sağlayabilecek, iyi işleyen bir hükümet sistemin tesis edilmesi için politika önerileri yapmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında 2020 yılında tamamlanan ve yayınlanan raporlarından birincisi temelde yasama-yürütme ilişkilerine odaklanarak Türkiye için yeni bir hükümet sistemi önerirken; ikincisi bağımız ve tarafsız bir yargı erkiyle birlikte hukuk devletinin tesisi için öneriler sunmaktadır. Raporlar, yöntemsel olarak öncelikle kavramsal ve tarihsel bir perspektifle kapsamlı bir sorun tespiti yapmakta, daha sonra bu zemine dayanarak çözüm önerileri sunmaktadır.

Proje koordinatörleri: Edgar Şar & Uğur Tabak

Demokratikleşme süreçlerinde kurumlar yaşamsal bir rol oynamaktadır. Öyle ki demokrasiler kurumsallaştıkları oranda işlerlik kazanmakta ve aşılması zor krizlerin üstesinden gelebilmektedir. Kurumlar, kendilerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini erkler ayrılığı ve demokrasi esaslarına göre tanımlayan normlar aracılığıyla sadece düzenleyici ve dengeleyici değil, aynı zamanda dönüştürücü bir işleve de sahip olmaktadır. Bu sebeple, demokratik kurumların inşası, tanımı gereği dinamik olan demokratikleşme süreçlerinde fiili adımların atılabilmesi için büyük önem arz etmektedir.

IstanPol olarak Yeniden Sistem Tartışmaları (YST) adlı projemizde, Türkiye’nin demokratikleş(eme)me serüveninde, kurumsallaş(ama)ma sorununun öneminden hareketle, anayasal sisteme odaklanıyor ve iyi işleyen bir hükümet sisteminin demokratik kurumların inşası için iyi ve anlamlı bir başlangıç olacağını düşünüyoruz. Bu amaçla disiplinlerarası bir yöntemle başlattığımız projemizin ilk ayağında Türkiye’nin hükümet sistemi kaynaklı sorunlarına odaklanıp, bunların çözümü için yasama-yürütme ilişkilerini bütünüyle yeniden ele alan yeni bir hükümet sistemi öneriyor ve diğer yandan bağımsız ve tarafsız bir yargı erkinin tesisi için çözüm önerilerimizi sunuyoruz.

RAPOR 1: "Türkiye İçin Yeni Bir Hükümet Sistemi: Hükümet Sistemi Kaynaklı Sorunlar ve Çözüm Önerileri" | Yazarlar: Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz & Dr. Berk Esen

RAPOR 2: "Türkiye'de Hukuk Devletinin Tesisi: Bağımsız ve Tarafsız Bir Yargı Erki için Öneriler" | Yazar: Doç. Dr. Demirhan Burak Çelik

Projeye fikir ve geri dönüşleriyle katkıda bulunanlar: Prof. Dr. Osman Can, Prof. Dr. AliÇarkoğlu, Prof. Dr. Ece Göztepe, Prof. Dr. Sibel İnceoğlu, Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu, Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Prof. Dr. Fuat Keyman, Prof. Dr. Ergun Özbudun, Prof. Dr. Murat Somer, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Serap Yazıcı, Doç. Dr. Özen Ülgen Adadağ, Doç. Dr. Olgun Akbulut, Doç. Dr. Hasret Dikici Bilgin, Doç. Dr. Tolga Şirin, Doç. Dr. Didem Yılmaz, Dr. Şebnem Gümüşçü, Dr. Serkan Köybaşı, Dr. Pelin Ayan Musil, Dr. Yunus Sözen, Dr. Şebnem Yardımcı