istanpol logo Yükleniyor
web-logo
TR EN

18.12.2022

Türkiye’nin Dış Politikasında Öne Çıkan Uyuşmazlıklar 2022

Dr. Cihan Dizdaroğlu, Dr. Pınar Sayan

Türkiye’nin dış politika tercihlerinin ulusal ve uluslararası gündemin önemli bir konusu olması nedeniyle İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol) Dış Politika Programı bünyesinde geçtiğimiz yıl ilk defa “Türkiye’nin Dış Politikasında Öne Çıkan Uyuşmazlıklar” raporu hazırlanmıştır. Rapor kapsamında, Türkiye’nin geçmişten günümüze müdahil olduğu ve hala devam eden uyuşmazlıkları temel alınarak Libya, Suriye, Irak, Dağlık Karabağ, Ukrayna, Yunanistan ve Kıbrıs meselelerine odaklanılmış ve her bir uyuşmazlığın arka planının yanı sıra  uyuşmazlığın taraflarının pozisyonları da ortaya koyulmuştur. Sadece uyuşmazlık taraflarının değil, aynı zamanda söz konusu uyuşmazlıklara müdahil olan ABD, AB, Rusya gibi üçüncü taraflarla ilişkiler de rapor kapsamında tartışılmıştır.

2022 yılının sonunda yayınlanan bu raporda ise Dr. Cihan Dizdaroğlu ve Dr. Pınar Sayan söz konusu vakalarda geçtiğimiz yıldan bu yana yaşanan gelişmelere ek olarak, Türkiye’nin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Mısır ile ilişkilerini de kısaca ele almaktadır.


Türkiye’nin dış politikasındaki uyuşmazlıkların temel olarak resmi politika ve söylemler baz alınarak incelendiği bu raporun düzenli aralıklarla güncellenmesi planlanmaktadır. Gelecek yıllarda yazılması planlanan raporlarda, bahsi geçen uyuşmazlık alanlarında yaşanan gelişmelerle ortaya çıkabilecek yeni sorunların ele alınmaya devam edilmesi, bu konularla ilgilenen kişilerin faydalanabileceği bir arşivin oluşmasına da katkı sağlayacaktır.

IstanPol Dış Politika Programı bünyesinde yürütülen diğer araştırmalarla birlikte değerlendirildiğinde, Türk iç siyasetinin dış politikaya yansımaları, iç ve dış politika arasındaki geçişkenlikler, kamuoyunun dış politikaya ilişkin bakış açısı gibi konularda geleneksel bakış açısına ek olarak sorunların insani, çevresel ya da toplumsal cinsiyet boyutları gibi farklı alanlarla ilişkisine de ışık tutulmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmalardan yola çıkılarak, IstanPol tarafından uyuşmazlık alanlarına ilişkin yıl içinde yürütülen toplantılara ek olarak alanında uzman kişilerin ele alacağı derinlemesine araştırma, analiz ve politika önerileri de hazırlanmaktadır.

(Politika raporunun tamamını yukarıdan PDF formatında indirebilirsiniz)