istanpol logo Yükleniyor
web-logo
TR EN

2.12.2021

Türkiye’de Dış Politikaya Yönelik Yaklaşım ve Algılar

“Türkiye’de Dış Politikaya Yönelik Yaklaşım ve Algılar” araştırması, farklı seçmen gruplarının dış politikaya yönelik genel yaklaşımları ile Türkiye’nin dış politikasının güçlü ve zayıf buldukları yönlerine ilişkin düşüncelerini incelemeyi hedeflemektedir. IstanPol'ün her yıl tekrarlamayı hedeflediği araştırmanın odağında, Türk dış politikasında sorun olarak algılanan gelişmeler, bu sorunların kaynağı ve çözüm önerileri; dış politikada karşılaşılan ya da karşılaşılabilecek tehditler; Türkiye’nin uluslararası ilişkilerindeki “dost” ve “düşman” algısı; Türk dış politikasının askerileşmesine yönelik yaklaşımlar ve katılımcıların Avrupa Birliği hakkındaki görüşleri düzenlenen odak grup tartışmaları çerçevesinde ele alınmaktadır.

RAPOR:
Türkiye’de Dış Politikaya Yönelik Yaklaşım ve Algılar 2021 | Proje Ekibi: Dr. Pınar Sayan & Edgar Şar

RAPOR: Türkiye’de Dış Politikaya Yönelik Yaklaşım ve Algılar 2022 | Proje Ekibi: Dr. Pınar Sayan & Dr. Cihan Dizdaroğlu