istanpol logo Yükleniyor
web-logo
TR EN

23.9.2021

Avrupa Şüpheciliğinde Uzlaşı: Macaristan ve Polonya'nın Popülist Dış Politikası

Edit Zgut

Soğuk savaş sonrası dönemde Transatlantik ilişkilerde ve Avrupa Birliği içinde yaşanan krizler neticesinde uluslararası ilişkilerde de popülist yaklaşımların etkisi görülmeye başlandı. Ancak “popülist dış politika” diye bütüncül bir akımdan bahsetmek mümkün değil. Popülistlerin dış politika vizyonları popülizm ile birlikte benimsedikleri ideolojik yaklaşımlarla şekillenmektedir. Bu politika raporunda Edit Zgut, popülistlerin iktidarda olduğu iki Avrupa Birliği üye ülkesi Macaristan ve Polonya’nın dış politikalarındaki popülist yaklaşımları incelemektedir.