Pınar_Sayan.png

Pınar Sayan

Uzman

Dr. Pınar Sayan, Beykoz Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktor öğretim üyesi ve İstanPol'de uzman olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Cambridge Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak çalışmakta ve Columbia Üniversitesi'nde Alliance for Historical Dialogue and Accountability Felllowship programında yer almaktadır. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi, yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi ve London School of Economics, doktora eğitimini ise Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır.  Jean Monnet Bursu, Humanity in Action Pat Cox Programı, İsveç Enstitüsü Bursu, Georg Eckert Enstitüsü Bursu’nun da aralarında olduğu bir çok destekten yararlanmıştır. Daha önce, Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü ve Georg Eckert Enstitüsü’nde misafir araştırmacı, Imagine Center for Conflict Transformation’da Türkiye direktörlüğü, Caucasus Edition – Journal of Conflict Transformation’da editörlük ve Roman Medya’da yöneticilik yapmıştır. Çatışma dönüşümü, insan hakları, azınlık haklarıyla ilgili sivil toplum projelerinde koordinatör, danışman, eğitmen ve kolaylaştırıcı olarak yer almaktadır. Çalışma alanları arasında Avrupa siyasetinde milliyetçilik ve etnik politika, barış inşası ve çatışma dönüşümü bulunmaktadır.