Photoq.png

Gülşen Doğan

Araştırmacı

Gülşen Doğan, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler & Sosyoloji bölümlerinden lisans eğitimini almış olup çift anadal programından yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Halen Koç Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapmaktadır ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Lisans eğitimi sırasında çeşitli sektörlerde çalışmıştır ve Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu (AÇMÖF) başkanlığını yürütmüştür. Araştırma alanları arasında karşılaştırmalı siyaset, siyaset ekonomisi ve siyasi rejimler(demokrasi, demokratikleşme, otoriter rejimler, popülist rejimler) yer almaktadır.