istanpol logo Yükleniyor
web-logo
TR EN
2024 Yerel Seçimlerine Doğru: Seçmen Apatisi ve Siyasi Tercihler
Prof. Dr. Seda Demiralp, Gülbeyaz Sert, Berna Kokoz, Lale Cerrahoğlu

Bu araştırma, yaklaşan 2024 yerel seçimlerine yön vermesi beklenen, bir süredir farklı biçimlerle kendini göstermekte olup 2023 genel seçimlerinden sonra büsb&...

Devamını Oku
Cumhuriyetin 100. Yılında Siyaset ve Toplum

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol), Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle 7 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyetin 100. Yıl...

Devamını Oku
Dijital Dönüşüm ve Türkiye
Prof. Dr. Erkan Erdil

Günümüz dünyası dijital dönüşüm bağlamında önemli değişiklikleri deneyimlemektedir. Ülkeler bu dönüşüme uyum sağlayabilmek adına stratejik b...

Devamını Oku
Türkiye'deki Depremlerin Ekonomik Etkileri ve Politika Önerileri
Prof. Dr. Selva Demiralp

Türkiye 6 Şubat'ta iki büyük depremle sarsıldı. Depremlerin beraberinde getirdiği hasarı değerlendirmek, b ö lgenin ihtiyaçlarını doğru şekilde ele alacak politikalar gelişt...

Devamını Oku
Komplo Teorileri, Seçim Kampanyaları ve Seçmen Algısı
Dr. Erol Sağlam, Seren Selvin Korkmaz, Gülşen Doğan, Nevzat Taşcı

Bu araştırma, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde  komplo teorileri ve seçim kampanyalarının kesişiminde seçmen yönelimlerini incelemektedir. Bu amaçla, ilk ol...

Devamını Oku
Türkiye’nin Dış Politikasında Öne Çıkan Uyuşmazlıklar 2022
Dr. Cihan Dizdaroğlu, Dr. Pınar Sayan

Türkiye’nin dış politika tercihlerinin ulusal ve uluslararası gündemin önemli bir konusu olması nedeniyle İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol) Dış Politika Program...

Devamını Oku
Ekonomi Yönetiminde İstatistik Okuryazarlığın Önemi
Dr. Cem Çakmaklı

Her ay, Türkiye’de ve dünyada birçok ekonomik veri açıklanmaktadır. Fakat gerek bu verilerin içeriklerinin anlaşılması gerekse açıklanan gerçekleşmel...

Devamını Oku
Genç İşsizlik: Çözüm ve Öneriler
Dr. M. Murat Kubilay

Türkiye’de yeterli istihdam yaratmayan ekonomi modelinin sonucu, düzenli yüksek seyreden genç işsizlik olmuştur. Pandemi öncesinde başlayan bu olumsuz eğilim, pandemi ...

Devamını Oku
Kalkınma ve Yoksulluk: Türkiye’nin Ekonomik Geleceği

Istanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol) tarafından düzenlenen Kalkınma ve Yoksulluk: Türkiye’nin Ekonomik Geleceği adlı yuvarlak masa toplantısı 17 Ekim Pazartesi...

Devamını Oku
Türkiye’de Kadının Siyasete Katılımı ve Katılımı Artırmaya Yönelik Politika Önerileri
Dr. Bengi Ruken Cengiz

Demokrasinin ve eşit vatandaşlık idealinin olmazsa olmaz koşullarından biri olmasına rağmen, toplumsal cinsiyet eşitliği bugünün siyasetinde bir gerçeklik olmaktan oldukça uzak...

Devamını Oku
Türkiye’de Gıda Enflasyonu ve Tarım
Gökçe Şencan

Gıda fiyatları, COVID-19 pandemisinin başından beri artmakta ve enflasyonu besleyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’de yükselen gıda fiya...

Devamını Oku
Türkiye'de Dış Politikaya Yönelik Yaklaşım ve Algılar 2022
Dr. Pınar Sayan, Dr. Cihan Dizdaroğlu

“Türkiye’de Dış Politikaya Yönelik Yaklaşım ve Algılar” araştırması, İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü  (IstanPol) Dış Politika ekibi tarafından y&uum...

Devamını Oku
Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Türkiye Tecrübesi
Prof. Dr. Selva Demiralp

Bağımsız bir Merkez Bankası, kendisine verilmiş fiyat istikrarı görevini yerine getirebilmek için para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanma şansına sahiptir. Böylel...

Devamını Oku
Türkiye’de Parti-Devlet İlişkisi: Siyasi Partiler Kanunu’nun Analizi ve Politika Önerileri
Doç. Dr. Şebnem Yardımcı-Geyikçi

Temsili demokrasinin doğuşundan bu yana siyasal partiler, siyasi sistemlerin işleyişini sağlayan başlıca aktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Siyaseti şekillendirme yetisine sahip sivil top...

Devamını Oku
Türkiye’de Seçim Sistemleri ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için Seçim Sistemi Önerileri
Dr. Esra İşsever Ekinci

Seçim sistemi, kamu görevini yürütecek kişilerin seçmenlerce nasıl seçileceğini düzenleyen kurallardan oluşur. Geniş anlamda seçim sistemi, seçme...

Devamını Oku
Türkiye’de Dış Politikaya Yönelik Yaklaşım ve Algılar 2021
Dr. Pınar Sayan, Edgar Şar

“Türkiye’de Dış Politikaya Yönelik Yaklaşım ve Algılar” araştırması, farklı seçmen gruplarının dış politikaya yönelik genel yaklaşımları ile Türkiye’...

Devamını Oku
Türkiye’de Dış Politikaya Yönelik Yaklaşım ve Algılar

“Türkiye’de Dış Politikaya Yönelik Yaklaşım ve Algılar” araştırması, farklı seçmen gruplarının dış politikaya yönelik genel yaklaşımları ile Türkiye’...

Devamını Oku
Seçimlerin Yönetim ve Denetimi: Adil ve Dürüst Seçimler için Tespit ve Öneriler
Doç. Dr. Didem Yılmaz

Türkiye’de özellikle son on yılda yapılan seçim ve halkoylamalarına bakıldığında, seçimlere ilişkin genel kanun olan 298 sayılı Kanun’da 2008 yılı ve sonrasında yap...

Devamını Oku
Türkiye'de Kadının Siyasete Katılımı: Siyasi Hayatta Karşılaşılan Engeller ve Deneyimler

Bu araştırma Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de bulunan siyasi partilerin farklı kademlerinde görev yapmış veya yapmakta olan kadın siyasetçilerin siyasette karşıl...

Devamını Oku
Türkiye'de Kadının Siyasete Katılımı: Siyasi Hayatta Karşılaşılan Engeller ve Deneyimler
Dr. Bengi Ruken Cengiz, Gülçin Karabağ, Gülşen Doğan

Bu araştırma Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de bulunan siyasi partilerin farklı kademlerinde görev yapmış veya yapmakta olan kadın siyasetçilerin siyasette karşıl...

Devamını Oku
Yol Ayrımındaki Türk-Yunan İlişkileri: İşbirliği mi, Rekabet mi?
Dr. Cihan Dizdaroğlu

Son dönemde yaşanan Yunanistan’ın yeni imzaladığı savunma anlaşmaları, Türkiye’nin ABD’den F-16 temin etme girişimleri ve Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri vb. ge...

Devamını Oku
İşgücü Piyasasında Kadınların Yeri ve Politika Önerileri
Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar

Türkiye’nin kalkınma mücadelesinin ana ekseninde bugüne kadar kırılgan toplumsal kesimler (kadınlar, gençler ve yaşlılar) ve bu kesimlerin ekonomiye etkilerine ilişkin bir ...

Devamını Oku
Suriyeli Mültecilerin Geri Dönüşü: Uluslararası Camiadaki Tartışmalar ve Lübnan Örneği
Dr. Derya Özkul

Suriye’de yaşanan çatışmaların onuncu senesine girerken, Suriyelilerin geri dönüşü konusu, Türkiye siyasetinde giderek daha fazla tartışılmaya başlandı. Aslında bu kon...

Devamını Oku
Türkiye’de Sayıştay’ın Yapısı ve Etkililiğine İlişkin Tespit ve Öneriler
Uğur Tabak

Demokratik bir hukuk devletinde kamu harcamalarının mali ve hukuki denetimi çok önemlidir. Büyük ölçüde vergi ve benzeri mali yükümlülüklerle...

Devamını Oku
AKP'nin Popülist Dış Politikası
Prof. Dr. Evren Balta

Bugüne kadar AKP’nin dış politika çerçevesi üç farklı aşamadan geçerek şekillenmiştir: AB’ye uyum taahhüdü ve çok taraflılık ile beli...

Devamını Oku
Din ve Milliyetçiliğin Kesişiminde Popülizm
Dr. Bilge Yabancı

Popülist aktörler, son yıllarda inişli çıkışlı iktidar performanslarına rağmen, birbirinden çok farklı ülkelerde kendilerine sağlam bir yer edinerek siyasetin başat akt&ou...

Devamını Oku
Türkiye için Yeşil Adil Dönüşüm Fırsatları ve Politika Önerileri
Gökçe Şencan

Bir politika çerçevesi olarak “Yeşil Adil Dönüşüm”, gelişmiş ülkelerin pandemi sonrası ekonomik iyileşme planlarında kendine gittikçe büyü...

Devamını Oku
Popülizm Çağı Sona mı Eriyor?
Dr. Gülfem Saydan Sanver

Popülist liderlerin siyasal iletişim stratejilerinin benzerlikleri uzun zamandır gözlemlediğimiz bir olguydu. Özellikle kampanya döneminde kullandıkları taktikler, söylemler, ...

Devamını Oku
Avrupa Şüpheciliğinde Uzlaşı: Macaristan ve Polonya'nın Popülist Dış Politikası
Edit Zgut

Soğuk savaş sonrası dönemde Transatlantik ilişkilerde ve Avrupa Birliği içinde yaşanan krizler neticesinde uluslararası ilişkilerde de popülist yaklaşımların etkisi görülmey...

Devamını Oku
Türkiye'de Sağlık Alanında Eşitsizlikler
Prof. Dr. Kayıhan Pala

Eşitsizlikler konusu hem ulusal hem küresel kamuoyunda giderek önemli bir konu haline gelirken, mevcut eşitsizlikler özellikle COVID-19 pandemisi döneminde sağlık alanında somutlaş...

Devamını Oku
Yasamanın Güçlendirilmesi İçin TBMM İçtüzüğü’ne İlişkin Tespit ve Öneriler
Doç. Dr. Didem Yılmaz

Yasama organını oluşturan meclis ya da meclislerin, anayasa veya anayasal kurallarla belirlenmiş olan işlevlerini yerine getirmek için yürütmenin katılımı olmaksızın, özerk irade...

Devamını Oku
Netanyahu Sonrası Türkiye-İsrail İlişkileri
Dr. Louis Fishman

Türkiye-İsrail ilişkileri yıllardır durmuş durumda. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun iktidarında (2009-2021), iki ülke ilişkileri neredeyse dibi gördü. Başbakan Netanyahu ile Cumhur...

Devamını Oku
Türkiye’nin Dış Politikasında Öne Çıkan Uyuşmazlıklar
Dr. Cihan Dizdaroğlu, Dr. Pınar Sayan

Türkiye’nin dış politikasında yaşanan değişimler uzun bir süredir ulusal ve uluslararası gündemin önemli maddeleri arasında yer almaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birl...

Devamını Oku
Türkiye'de İşgücündeki Yaşlılar ve Güvencesizlik
Alphan Telek, Cem Özgüzel, Seren Selvin Korkmaz

Kamuoyunda sıklıkla genç nüfusuna atıfla anılan Türkiye aynı zamanda “yaşlı toplum” kategorisindedir ve hızla yaşlanmaktadır. Türkiye’de her on kişiden biri 65 ...

Devamını Oku
Ekolojik Krize Karşı Yeşil Anayasa
Dr. Serkan Köybaşı

Küresel ekolojik bir krizin içindeyiz. Dünyanın eko-sistemi çöküyor. Bilim insanlarının çalışmaları ve çevremizde gördüğümüz değişim...

Devamını Oku
Türkiye'de Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri
Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar, Prof. Dr. Haluk Levent, Prof. Dr. Öner Günçavdı

Türkiye’nin maruz kaldığı ekonomik yavaşlama ve düşük büyüme problemleriyle baş edebilmek için uygulanan para politikaları oldukça önemli bir tartışma...

Devamını Oku
COVID-19 Sürecinde Popülistlerin Sağlık Politikaları
Didem Seyis

Popülist hükümetlerin pandemiyle mücadelede ne kadar başarılı olacağına dair pek çok tez ortaya atılmaktadır. Özellikle salgının başlangıcında tüm...

Devamını Oku
Yeniden Sistem Tartışmaları

IstanPol'ün 2020 yılında başlattığı "Yeniden Sistem Tartışmaları" projesi temelde, Türkiye'de demokrasinin kurumsallaşarak pekişmesini sağlayabilecek, iyi işleyen bir hü...

Devamını Oku
Türkiye'de Hukuk Devletinin Tesisi: Bağımsız ve Tarafsız Bir Yargı Erki için Öneriler
Doç. Dr. Demirhan Burak Çelik

Demokratikleşme süreçlerinde kurumlar yaşamsal bir rol oynamaktadır. Öyle ki demokrasiler kurumsallaştıkları oranda işlerlik kazanmakta ve aşılması zor krizlerin üstesinden geleb...

Devamını Oku
Türkiye İçin Yeni Bir Hükümet Sistemi: Hükümet Sistemi Kaynaklı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, Dr. Berk Esen

Demokratikleşme süreçlerinde kurumlar yaşamsal bir rol oynamaktadır. Öyle ki demokrasiler kurumsallaştıkları oranda işlerlik kazanmakta ve aşılması zor krizlerin üstesinden geleb...

Devamını Oku
CAATSA Yaptırımlarının Ardından: Biden Yönetiminde Türkiye-ABD İlişkilerinin Geleceği
Dr. Gönül Tol

Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın alıp, test etmesinin ardından, Kongre’nin yaptırım planlarını bir yılı aşkın süredir bekleten Başkan Trump fikrini değiş...

Devamını Oku
Trump Sonrası Ortadoğu: Dengeler Değişiyor mu?
Galip Dalay

Ortadoğu, tüm hızıyla ABD'de Biden Yönetimi'ne hazırlanıyor. Suudi Arabistan, Körfez'deki gerginliği düşürmek için Katar'la ilişkilerini gözden geçirirken; ...

Devamını Oku
Popülizm, Otoriterleşme ve Kadın Politikaları
Dr. Bilge Yabancı

Popülizm uzun bir süredir hem akademik hem de siyasi tartışmalara yön veren bir kavram. Özellikle iktidarda olan sağ popülist yönetimlerin siyasi kurumlara ve demokrasini...

Devamını Oku
Türkiye’de Salgın Yönetimi: Kurumsallaşma ve Kurumsal Hafıza Sorunu
Dr. Fatih Artvinli

21. yüzyılın ilk yirmi yılında dünya, farklı ülkelerde, farklı nedenlerle ortaya çıkan salgınlara ve küresel çapta etkili olan salgınlara yani pandemilere tanıklık et...

Devamını Oku
COVID-19 Salgını ve Belediyelerde Risk Yönetişiminin Önemi
İnan İzci

2019 yılının sonlarına doğru Çin’in Vuhan şehrinde görülen COVID-19 virüsünün yaydığı hastalık birkaç ay içerisinde küresel bir salgına dö...

Devamını Oku
Biden Döneminde Transatlantik İlişkilerin Geleceği ve Türk Dış Politikasına Etkisi
Güney Yıldız

Joe Biden’in ABD başkanlığını devralması ile birlikte transatlantik ittifakı yeniden güçlendireceği yolundaki haklı beklentiler, küresel ölçekte, ülkeleri dış p...

Devamını Oku
Biden'ın Seçim Zaferi Türkiye-Rusya İlişkileri Açısından Ne Anlama Geliyor?
Dr. Dimitar Bechev

ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da geçirdiği dört yıl Türkiye için tam bir şanstı. Vaşington'daki mevkidaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taviz üstüne taviz verirken, T&uu...

Devamını Oku
Türkiye’de Tarım ve Kırsal Kalkınma: Bir Yol Haritası İhtiyacı
Sıla Sezge Çınar

COVID-19 pandemisi ile farklı ülkelerde eş zamanlı olarak başlayan yaşam, sağlık, barınma, güvenlik gibi yurttaşların hayatını doğrudan etkileyen tartışmalar; gıda ve tarım eksenindeki tartı...

Devamını Oku
ABD'nin Popülizmle Sınavı
Selin Nasi

ABD başkanlık seçimlerinde, Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın, Başkan Donald Trump karşısında aldığı galibiyet, popülist bir liderin sandıkta yenilebileceğini göstermesi a&ccedi...

Devamını Oku
İsrail – Filistin Çatışmasına Bir Bakış: Barış Planlarının Rolü ve Geleceği
Karel Valansi

ABD Başkanı Donald Trump, seleflerinin yaptığı gibi, İsrail-Filistin sorununa yönelik kendi çözüm önerisini hazırlayarak Ocak 2020’de kamuoyuyla paylaştı. ‘Refah...

Devamını Oku