istanpol logo Yükleniyor
web-logo
TR EN

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol), demokratikleşme, insani ve toplumsal kalkınma ve dış politika alanlarına odaklanan İstanbul merkezli bir düşünce kuruluşudur. IstanPol, Türkiye’nin temel sosyo-politik sorunlarını veri temelli olarak tespit edip, sorunların çözümüne yönelik politika önerileri hazırlamaktadır.

IstanPol, araştırmaya dayalı politika önerileri ile politika yapım süreçlerini, yerel ve ulusal düzeydeki karar alıcıları etkilemeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, kamuya açık olarak yayınladığı bulguları ve stratejileri önde gelen siyasi aktörlere ve iş dünyası temsilcilerine yaygınlaştırmaya özel önem vermektedir. IstanPol'ün çalışmaları, ulusal ve uluslararası medyada düzenli olarak yer bulmaktadır. Yuvarlak masa toplantılarına; sivil toplum ve özel sektör temsilcileri, uzmanlar, gazeteciler ve siyasi parti temsilcileri düzenli olarak katılmaktadır. IstanPol; sivil toplum, iş dünyası ve siyasal partiler arasında etkin bir diyalog mekanizmasının oluşması için çalışmalar yürütmektedir.

IstanPol’ün politika önerileri, uzmanlık ve doğrudan saha deneyimi kombinasyonuna sahip uzmanlar tarafından hazırlanmaktadır. IstanPol genç ve dinamik kadrosuna ek olarak geniş bir kıdemli uzman ve araştırmacı ağı ile çalışmaktadır.

IstanPol, organizasyon yapısında cinsiyet eşitliğine özel bir vurgu yaparak, en üst pozisyonlar da dahil olmak üzere yönetim kademelerinde kadın ve erkeklerin eşit temsilini sağlamaktadır. IstanPol, Türkiye'deki toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlarda ve eşitsizliklerde toplumsal cinsiyet dinamiklerini araştıran projelere öncelik vermektedir.

IstanPol, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekler ve benimser.