Hakkımızda

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol), akademisyenler, bağımsız araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirerek bilimsel bilgi üretiminin sürdürülebilmesine yönelik çalışmalar yapan, başta Türkiye olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu odaklı demokratikleşme, dış politika, siyasal iktisat ve göç konularında analizler, akademik araştırma projeleri ve politika önerileri üreterek bunları kamuoyu ile paylaşan bir düşünce kuruluşudur.

 

IstanPol, üniversiteler ve bağımsız akademisyenlerle işbirliği içinde Türkiye’de sosyal bilimlere yönelik canlı ve üretken tartışmaların ve çalışmaların merkezi olmayı hedefler. ​

 

​IstanPol tüm faaliyetlerinde bireysel özgürlüklere, toplumsal ve siyasal adalete, dünya barışına, demokrasiye ve kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlar. 

 

IstanPol tüm kurumsal işleyişinde ve faaliyetlerinde cinsiyet eşitliğini esas alır, bağımsızlık, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini benimser.