istanpol logo Yükleniyor
web-logo
TR EN
GÜLŞEN DOĞAN
ARAŞTIRMACI

Gülşen Doğan, Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora araştırmacısıdır. Araştırma ilgi alanları göç, iklim ve demokratik gerileme çalışmalarının kesişiminde yer almaktadır. Akademik çalışmalarının yanı sıra düşünce kuruluşlarında da çalışmaktadır. Halen Washington D.C. merkezli bir düşünce kuruluşu olan Middle East Institute (MEI)'de araştırma asistanı olarak çalışmaktadır. Gülşen Doğan aynı zamanda MiReKoç'ta (Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi) Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve GRITIM-Pompeu Fabra Üniversitesi ve Universiteit van Amsterdam ile ortaklaşa yürütülmekte olan BROAD-ER (Göç ve Kentsel Çalışmalar Bağlantı Noktası) projesinde araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. IstanPol'de ise İnsani ve Toplumsal Kalkınma Programı projelerinde yer almaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi'nden yüksek onur derecesiyle Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji alanlarında lisans derecelerini almıştır. Lisans eğitimi sırasında çeşitli sektörlerde çalışmış ve Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu'na (CESSF) da başkanlık etmiştir. CESSF, akademik toplantılar düzenleyen, AB siyaseti ve AB-Türkiye ilişkileri süreçlerine ilişkin analizler ve politika önerileri yayınlayan bir forumdur.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki akademik çalışmalarının ardından, Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Türkiye ve Brezilya'da demokratik gerileme sürecini kurumsal ve ideolojik koşullar üzerine incelediği bir tezle mezun olarak yüksek lisans derecesini almıştır. Araştırmasını, uluslararası konferanslarda (Midwest Political Science Association (MPSA), the University of Vienna 6th Navigating Knowledge Landscapes’ Annual Conference “How do democracies die?, the 29th Annual Illinois State University Conference for Students of Political Science 2022, Aalborg University's Conference of Internationalization of Populism: Populism beyond the nation-state?  and OPUS (Young Scholars Initiative on Populism) Brown Bag Lunches) sunmuştur.

Koç Üniversitesi’nde, “Küresel Politik Ekonomiye Giriş” dersi için “Küresel Yönetişim için Zorluklar: Demokrasi, Eşitsizlik ve Çevre” ve “Karşılaştırmalı Ekonomi Politiği” dersi için “Bolsonaro Döneminde Brezilya'ya Bakış: Karşılaştırmalı Bir Perspektif” dersleri vermiştir. Koç Üniversitesi'nde, araştırma görevlisi olarak, “Türk Dış Politikası”, “Gelişmekte Olan Güçlerin Karşılaştırmalı Politik Ekonomisi”, “Türk Siyasetinde Güncel Sorunlar” ve “Küresel Politik Ekonomiye Giriş” derslerindeki asistanlıklarının yanı sıra ders materyalleri tasarlayarak öğrencilerin öğrenmesini desteklemiştir.