Edgar Şar

Dış Politika Programı Direktörü

Edgar Şar, 2013 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü dereceyle bitirip, lisans derecesini almıştır. Aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde başladığı yüksek lisans öğrenimini, “Laiklik ve Demokrasi İlişkisi: 2000’lerde Türkiye Örneği” başlıklı teziyle tamamlayan Edgar Şar, aynı bölümde doktora öğrenimine devam etmektedir. Mayıs 2017’de European University Institute tarafından Siyaset Bilimi Doktora Programı’na kabul edilen Edgar Şar, güncel araştırmalarında laikliğin çağdaş siyaset teorisindeki anlamları ile Türkiye ve Ortadoğu’da din-devlet-toplum ilişkilerinin demokratikleşme üzerine etkisi üzerine yoğunlaşmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında laiklik ve demokrasi kuramları, demokratikleşme, din sosyolojisi, Türkiye siyaseti ve anayasa hukuku bulunmaktadır. Medyascope.tv’ye içerik ve yorum desteği sunan Edgar Şar, 2015-2018 yılları arasında Avrupa Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nde (PS:EUROPE) Akademik Çalışmalar Direktörü olarak görev yapmıştır. Edgar Şar, İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü’nün (IstanPol) kurucularındandır.

İletişim: edgarsar@istanpol.org