istanpol logo Yükleniyor
web-logo
TR EN

IstanPol Dış Politika Programı, Türk dış politikasına ilişkin güncel meseleler etrafında uluslararası, uluslarüstü ve küresel dinamikleri göz önünde bulunduran politikalar üretmeyi hedeflemektedir.

Bu programda dış politikanın, Türkiye siyasetinde artan genel etkisiyle birlikte, çok boyutlu, çok taraflı ve karşılaştırmalı analizlerin ve bu şekilde kurumsallaşmış ve demokratik bir dış politika yapım sürecine katkı verecek tartışmaların çoğalmasına odaklanılmaktadır. IstanPol Dış Politika Programı bünyesinde kurum içi ve dışı uzmanlarla beraber hazırlanan politika raporu ve notları çalışmalarıyla, güncel dış politika meselelerine ilişkin politika önerisi yapılması hedeflenmektedir. 

Bu hedeflere yönelik olarak IstanPol düzenli olarak “Dış Politika Toplantıları” adındaki kapalı yuvarlak masa toplantı serisini düzenlemektedir. Bu seride akademisyen, uzman, gazeteci, araştırmacı ve politika yapıcılar bir araya getirilerek güncel dış politika konuları üzerine çok taraflı tartışmalar yapılması hedeflenmektedir. 

IstanPol, ayrıca 2021 yılında başlattığı ve her yıl yapmayı hedeflediği araştırmalarla Türk dış politikasında öne çıkan uyuşmazlıkları ve Türkiye’de toplumun dış politikaya yönelik algı ve yaklaşımlarını ele almaktadır.