Dış Politika Programı

IstanPol Dış Politika Programı Türkiye'nin dış ve güvenlik politikasına ilişkin uluslararası dinamikleri göz önünde bulunduran, karşılaştırmalı politika analizleri üretimine odaklanmaktadır. 

 

Bu programda, dış politikanın Türkiye politikasındaki artan genel etkisiyle birlikte, çok boyutlu ve çok taraflı tartışma ve analizlerin çoğalmasını ve bu şekilde demokratik dış politika yapım sürecine katkıda bulunmayı amaçlamaktayız. 

 

Aşağıda IstanPol Dış Politika Programı çerçevesinde yer alan etkinlikler, araştırmalar ve yayınlarımızı görebilirsiniz.