istanpol logo Yükleniyor
web-logo
TR EN
2024 Yerel Seçimlerine Doğru: Seçmen Apatisi ve Siyasi Tercihler
Prof. Dr. Seda Demiralp, Gülbeyaz Sert, Berna Kokoz, Lale Cerrahoğlu

Bu araştırma, yaklaşan 2024 yerel seçimlerine yön vermesi beklenen, bir süredir farklı biçimlerle kendini göstermekte olup 2023 genel seçimlerinden sonra büsb&...

Devamını Oku
Cumhuriyetin 100. Yılında Siyaset ve Toplum

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol), Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle 7 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyetin 100. Yıl...

Devamını Oku
Komplo Teorileri, Seçim Kampanyaları ve Seçmen Algısı
Dr. Erol Sağlam, Seren Selvin Korkmaz, Gülşen Doğan, Nevzat Taşcı

Bu araştırma, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde  komplo teorileri ve seçim kampanyalarının kesişiminde seçmen yönelimlerini incelemektedir. Bu amaçla, ilk ol...

Devamını Oku
Türkiye’de Parti-Devlet İlişkisi: Siyasi Partiler Kanunu’nun Analizi ve Politika Önerileri
Doç. Dr. Şebnem Yardımcı-Geyikçi

Temsili demokrasinin doğuşundan bu yana siyasal partiler, siyasi sistemlerin işleyişini sağlayan başlıca aktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Siyaseti şekillendirme yetisine sahip sivil top...

Devamını Oku
Türkiye’de Seçim Sistemleri ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için Seçim Sistemi Önerileri
Dr. Esra İşsever Ekinci

Seçim sistemi, kamu görevini yürütecek kişilerin seçmenlerce nasıl seçileceğini düzenleyen kurallardan oluşur. Geniş anlamda seçim sistemi, seçme...

Devamını Oku
Seçimlerin Yönetim ve Denetimi: Adil ve Dürüst Seçimler için Tespit ve Öneriler
Doç. Dr. Didem Yılmaz

Türkiye’de özellikle son on yılda yapılan seçim ve halkoylamalarına bakıldığında, seçimlere ilişkin genel kanun olan 298 sayılı Kanun’da 2008 yılı ve sonrasında yap...

Devamını Oku
Türkiye'de Kadının Siyasete Katılımı: Siyasi Hayatta Karşılaşılan Engeller ve Deneyimler

Bu araştırma Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de bulunan siyasi partilerin farklı kademlerinde görev yapmış veya yapmakta olan kadın siyasetçilerin siyasette karşıl...

Devamını Oku
Türkiye’de Sayıştay’ın Yapısı ve Etkililiğine İlişkin Tespit ve Öneriler
Uğur Tabak

Demokratik bir hukuk devletinde kamu harcamalarının mali ve hukuki denetimi çok önemlidir. Büyük ölçüde vergi ve benzeri mali yükümlülüklerle...

Devamını Oku
Din ve Milliyetçiliğin Kesişiminde Popülizm
Dr. Bilge Yabancı

Popülist aktörler, son yıllarda inişli çıkışlı iktidar performanslarına rağmen, birbirinden çok farklı ülkelerde kendilerine sağlam bir yer edinerek siyasetin başat akt&ou...

Devamını Oku
Popülizm Çağı Sona mı Eriyor?
Dr. Gülfem Saydan Sanver

Popülist liderlerin siyasal iletişim stratejilerinin benzerlikleri uzun zamandır gözlemlediğimiz bir olguydu. Özellikle kampanya döneminde kullandıkları taktikler, söylemler, ...

Devamını Oku
Yasamanın Güçlendirilmesi İçin TBMM İçtüzüğü’ne İlişkin Tespit ve Öneriler
Doç. Dr. Didem Yılmaz

Yasama organını oluşturan meclis ya da meclislerin, anayasa veya anayasal kurallarla belirlenmiş olan işlevlerini yerine getirmek için yürütmenin katılımı olmaksızın, özerk irade...

Devamını Oku
Ekolojik Krize Karşı Yeşil Anayasa
Dr. Serkan Köybaşı

Küresel ekolojik bir krizin içindeyiz. Dünyanın eko-sistemi çöküyor. Bilim insanlarının çalışmaları ve çevremizde gördüğümüz değişim...

Devamını Oku
COVID-19 Sürecinde Popülistlerin Sağlık Politikaları
Didem Seyis

Popülist hükümetlerin pandemiyle mücadelede ne kadar başarılı olacağına dair pek çok tez ortaya atılmaktadır. Özellikle salgının başlangıcında tüm...

Devamını Oku
Yeniden Sistem Tartışmaları

IstanPol'ün 2020 yılında başlattığı "Yeniden Sistem Tartışmaları" projesi temelde, Türkiye'de demokrasinin kurumsallaşarak pekişmesini sağlayabilecek, iyi işleyen bir hü...

Devamını Oku
Türkiye'de Hukuk Devletinin Tesisi: Bağımsız ve Tarafsız Bir Yargı Erki için Öneriler
Doç. Dr. Demirhan Burak Çelik

Demokratikleşme süreçlerinde kurumlar yaşamsal bir rol oynamaktadır. Öyle ki demokrasiler kurumsallaştıkları oranda işlerlik kazanmakta ve aşılması zor krizlerin üstesinden geleb...

Devamını Oku
Türkiye İçin Yeni Bir Hükümet Sistemi: Hükümet Sistemi Kaynaklı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, Dr. Berk Esen

Demokratikleşme süreçlerinde kurumlar yaşamsal bir rol oynamaktadır. Öyle ki demokrasiler kurumsallaştıkları oranda işlerlik kazanmakta ve aşılması zor krizlerin üstesinden geleb...

Devamını Oku
Popülizm, Otoriterleşme ve Kadın Politikaları
Dr. Bilge Yabancı

Popülizm uzun bir süredir hem akademik hem de siyasi tartışmalara yön veren bir kavram. Özellikle iktidarda olan sağ popülist yönetimlerin siyasi kurumlara ve demokrasini...

Devamını Oku
ABD'nin Popülizmle Sınavı
Selin Nasi

ABD başkanlık seçimlerinde, Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın, Başkan Donald Trump karşısında aldığı galibiyet, popülist bir liderin sandıkta yenilebileceğini göstermesi a&ccedi...

Devamını Oku
COVID-19 Sonrası Demokrasi ve Kamusal Alanın Geleceği
Dr. Gülfem Saydan Sanver

COVID-19 pandemisinin tüm dünyada kendisini göstermesiyle beraber devletlerin kapasitesi ve yönetişim becerileri kıyaslanmaya başlandı. Bu kıyaslamalar devletlerin farklı uygulamal...

Devamını Oku
İstanbul'da Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Tutumlar

Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği'nin desteği ve TÜSES ortaklığı ile yürüttüğümüz "İstanbul'da Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Tutumlar" başlıklı ara...

Devamını Oku
GPS (2) Etkinlik Raporu: Latin Amerika'da Siyasal Talepler ve Kurumsal Sınırlar - Dönüşüm mümkün mü?

Zeynep Kadirbeyoğlu, Mert Arslanalp, Zeynep Gambetti ve Umut Aydın'ın konuşmacı olarak katıldığı ve Prof. Dr. Mine Eder'in modere ettiği Güncel Politika Seminerleri'nin ikincisinin raporu yayınla...

Devamını Oku
Güncel Politika Seminerleri (1): ABD Seçimleri, Yeni Arayışlar ve Popülizmin Geleceği

Boğaziçi Üniversitesi İnsani Gelişme UYGAR Merkezi ile birlikte düzenlediğimiz Güncel Politka Seminerleri'nin ilki 13 Kasım 2019’da Boğaziçi Üniversitesi’...

Devamını Oku