Danışma Kurulu

imageedit_50_8801386192.png

IstanPol Kıdemli Danışmanı

Kalkınma Uzmanı &

Araştırmacı

ASLI SİLAHDAROĞLU BEKMEN

imageedit_62_9899258255.png

Boğaziçi Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

MİNE EDER

Siyaset Bilimci, Prof. Dr.

imageedit_57_8470082715.jpg

Özyeğin Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

DENİZ ERKMEN

Siyaset Bilimci, Dr.

imageedit_76_7532907810.jpg

Boğaziçi Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

ZEYNEP GAMBETTİ

Siyaset Bilimci, Doç. Dr.

imageedit_74_5127911791.jpg

Princeton Üniversitesi

Princeton Uluslararası ve Bölgesel Çalışmalar Enstitüsü

YUNUS SÖZEN

Siyaset Bilimci, Dr.

imageedit_48_3636076547.png

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

ALİ YAMAN

Siyaset Bilimci, Prof. Dr.

imageedit_68_8522526785.jpg

Boğaziçi Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Siyaset Bilimci, Dr.

VOLKAN ÇIDAM

imageedit_60_9208601690.jpg

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Siyaset Bilimci, Doç. Dr.

EMRE ERDOĞAN

imageedit_52_5506487891.png

Marmara Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü E. Öğretim Üyesi

Siyaset Bilimci, Prof. Dr.

BÜŞRA ERSANLI

imageedit_65_9505028508.jpg

Boğaziçi Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Siyaset Bilimci, Doç. Dr.

SELCAN KAYNAK

imageedit_71_5905841406.png

Marmara Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü E. Öğretim Üyesi

Siyaset Bilimci Prof. Dr.

YÜKSEL TAŞKIN

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü

Caferağa Mah. Muvvakithane Cad. Çakıroğlu İş Merkezi No: 26/61

Kadıköy - İstanbul