Didem Seyis

Araştırmacı

Didem Seyis, doktora çalışmalarına Binghamton Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde doktora adayı olarak devam etmektedir. Otokratikleşme, popülizm, milliyetçilik ve siyasi partiler üzerine dersler veren Seyis, aynı zamanda bu konulara odaklanan pek çok araştırma projesinin de parçasıdır. Didem Seyis’in akademik çalışmaları popülizmin demokratik rejimlerde yarattığı deformasyon ve popülist partilerin seçim performansına etki eden faktörler olmak üzere iki ana başlık altında toplanır. Didem Seyis bu çalışmaları kapsamında, demokrasiyi tam anlamıyla kurumsallaştıramamış genç demokrasilere ışık tutmak amacıyla Latin Amerika ülkelerinin başkanlık ve kongre seçim sonuçları üzerine bir veri seti hazırladı.

 

Didem Seyis, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek onur derecesi alarak tamamladı. Lisans eğitimi sırasında Institut d’Etudes Politiques de Paris’te değişim öğrencisi olarak bulundu. Türkiye’nin eğitim sisteminde son dönemde gerçekleşen değişiklikler üzerine yaptığı araştırmasıyla Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek lisans derecesini aldı. Bir dönem Avrupa Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nde (PS:EUROPE) koordinatörlük ve araştırmacılık yapan Seyis, İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü’nün (İstanPol) kurucuları arasında yer almaktadır.