Didem Seyis

Araştırmacı

Didem Seyis, doktora çalışmalarına Binghamton Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde devam etmektedir. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden aldı. Lisans eğitimi sırasında Institut d’Etudes Politiques de Paris’de bir dönem değişim öğrencisi olarak bulundu. Türkiye’nin eğitim sisteminde son dönemde gerçekleşen değişiklikler üzerine yaptığı araştırmasıyla Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek lisans derecesini aldı. Popülizm, rejim değişiklikleri, kimlik siyaseti ve siyasi partiler üzerine akademik araştırmalar yapan Didem Seyis, Avrupa’daki partilerin programlarına odaklanan bir proje başta olmak üzere pek çok araştırma projesinin parçası olarak çalışmalarına devam etmektedir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Bir dönem Avrupa Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nde (PS:EUROPE) koordinatörlük ve araştırmacılık yapan Didem Seyis, İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü’nün (İstanPol) kurucuları arasında yer almaktadır.

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü

Caferağa Mah. Muvvakithane Cad. Çakıroğlu İş Merkezi No: 26/61

Kadıköy - İstanbul