Gülçin Karabağ.jpeg

Gülçin Karabağ

Araştırmacı

Gülçin Karabağ, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Türkiye-Suriye sınırı üzerine çalıştığı doktora teziyle akademik çalışmalarına devam etmektedir. “Bir Direniş Örneği Olarak Novamed Grevi: Neoliberal Kapitalist Yeniden Yapılanma Sürecinde Emek ve Sendikal Hareket” başlıklı teziyle lisans, “TÖB-DER ve Sol Siyaset” başlıklı teziyle yüksek lisans derecelerini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden aldı. 2008-2009 öğretim yılı güz döneminde değişim öğrencisi olarak Almanya-Bonn Üniversitesi’nde bulundu. Başlıca akademik ilgi ve araştırma alanları: neoliberal kapitalist dönem emek-sermaye ilişkileri, kadın emeği, Türkiye sol tarihi, siyaset sosyolojisi, sınır çalışmaları, Ortadoğu ve Kürt çalışmaları. Karabağ, 2012-2017 yılları arasında Munzur Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi, “Türkiye’de Siyasi Parti Örgütleri ve Gençlik Kolları” başlıklı TUBİTAK 1001 projesinde ise araştırmacı olarak çalıştı. 2016-2018 yılları arasında Avrupa Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nde (PS:EUROPE) araştırmacı olarak görev almıştır. Karabağ, akademik çalışmalarının yanı sıra AÇEV’de gönüllü eğiticilik yapmakta ve Medyascope Tv’de çalışmaktadır. İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü’nün (İstanPol) kurucuları arasında yer almaktadır.