Gülçin Karabağ.jpeg

Gülçin Karabağ

Araştırmacı

Gülçin Karabağ, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Türkiye-Suriye sınırı üzerine çalıştığı doktora teziyle akademik çalışmalarına devam etmektedir. “Bir Direniş Örneği Olarak Novamed Grevi: Neoliberal Kapitalist Yeniden Yapılanma Sürecinde Emek ve Sendikal Hareket” başlıklı teziyle lisans, “TÖB-DER ve Sol Siyaset” başlıklı teziyle yüksek lisans derecelerini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden aldı. 2008-2009 öğretim yılı güz döneminde değişim öğrencisi olarak Almanya-Bonn Üniversitesi’nde bulundu. Başlıca akademik ilgi ve araştırma alanları: neoliberal kapitalist dönem emek-sermaye ilişkileri, kadın emeği, Türkiye sol tarihi, siyaset sosyolojisi, sınır çalışmaları, Ortadoğu ve Kürt çalışmaları. Karabağ, 2012-2017 yılları arasında Munzur Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi, “Türkiye’de Siyasi Parti Örgütleri ve Gençlik Kolları” başlıklı TUBİTAK 1001 projesinde ise araştırmacı olarak çalıştı. 2016-2018 yılları arasında Avrupa Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nde (PS:EUROPE) araştırmacı olarak görev almıştır. Karabağ, akademik çalışmalarının yanı sıra AÇEV’de gönüllü eğiticilik yapmakta ve Medyascope Tv’de çalışmaktadır. İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü’nün (İstanPol) kurucuları arasında yer almaktadır.

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü

Caferağa Mah. Muvvakithane Cad. Çakıroğlu İş Merkezi No: 26/61

Kadıköy - İstanbul