Tuğçe Erçetin

Proje Koordinatörü

Tuğçe Erçetin lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde dereceyle tamamlamıştır. Yüksek lisans derecelerinden birini Essex Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Bölümü'nde 'Türkiyeli Ermenilerin Algısı' teziyle tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde ikinci yüksek lisans tezini 'Soğuk Savaş Döneminde Sıradan Kişilerin Yazdıkları Milliyetçi Şiirlerin Analizi' üzerine yazarak tamamlamıştır. 2020 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde doktorasını ise "Popülizmde "Biz"liği Anlamak: liderler, Medya ve Vatandaş" başlıklı teziyle bitirmiştir. Yarı zamanlı olarak 21. Yüzyılda Göç, Siyaset ve Film dersleri vermektedir ve aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde kutuplaşma üzerine yürütülen uluslararası bir araştırma projesinde araştırmacı olarak rol almaktadır. Daha önce ötekileştirme ve Türkiye gençliği, gönüllülük, göç, Suriyeli mülteciler ve sosyal girişimcilik , popülizm konularını içeren farklı araştırma projelerinde çalışmıştır. Central European Üniversitesi ve Reset Doc- Ca'Foscari Üniversitelerinde farklı dönemlerde popülizm ve siyasal psikoloji alanları üzerine düzenlenen yaz okullarında eğitim almıştır. Araştırma alanları, karşılaştırmalı siyaset, popülizm, siyasal psikoloji, kimlik, göç, Türk siyaseti, milliyetçilik ve çatışma çözümlerine odaklanmaktadır. Erçetin, yurt içi ve yurt dışında birçok kongre, konferans, çalıştay ve atölyelerde konuşmacı, organizatör ve katılımcı olarak yer almıştır.