Tuğçe Erçetin

Proje Koordinatörü

Tuğçe Erçetin doktora çalışmalarına İstanbul Bilgi Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümünde devam etmektedir. Erçetin, yine aynı üniversitede “Çerçevelemenin İşlevini Anlamak: Popülizmin Türk Siyasetindeki Gücü” başlıklı projede araştırma asistanı olarak görev yapmaktadır. Öncesinde ise “Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme” adlı araştırmada proje asistanlığı yapmıştır. Yüksek lisans derecesini Türkiye'de Yaşayan Ermeniler üzerine yazdığı tezi ile Essex Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamlamıştır. İkinci yüksek lisans derecesini ise Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölümünde Soğuk Savaş Döneminde Sıradan İnsanların Yazdığı Milliyetçi Şiirler üzerine tezi ile tamamlamıştır. Tuğçe Erçetin, lisans derecesini üstün başarı ödülü ve derecesiyle  Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü’nden almıştır. İlgi duyduğu araştırma alanları: kimlik, popülizm, siyasal psikoloji, çatışma, göç ve milliyetçiliktir. Daha önce Posta gazetesinin internet sitesinde köşe yazılarını ise Türkiye'de yaşayan azınlıkların hikayelerini toplayarak sunmuş olmakla birlikte, Türkiye'nin siyasal gündemini yorumlamıştır. Erçetin, Avrupa Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nde (PS:EUROPE) araştırmacı olarak görev yapmıştır.

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü

Caferağa Mah. Muvvakithane Cad. Çakıroğlu İş Merkezi No: 26/61

Kadıköy - İstanbul