Aslıcan Sezer

İdari Direktör

Aslıcan Sezer, yüksek lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü'nde AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler bölümünde sürdürmektedir. Saint- Benoît Fransız Lisesi'nde öğrenimini tamamladıktan sonra 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Öğrenimi süresince bir yılını Fransa'da Rouen Üniversitesi'nde geçirdi. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ve İktisadi Kalkınma Vakfı'nda stajını tamamladı. Avrupa Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nde (PS:EUROPE) İdari İşler Direktörü ve özel bir firmada Uluslararası Pazarlama Uzmanı olarak görev aldı.

İletişim: aslican.sezer@gmail.com 

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü

Caferağa Mah. Muvvakithane Cad. Çakıroğlu İş Merkezi No: 26/61

Kadıköy - İstanbul