Sıla Sezge Çınar

Araştırmacı

Sıla Sezge Çınar, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı’nda Kırsal Kalkınma Program Sorumlusu olarak çalışmakta ve aynı zamanda Özyeğin Üniversitesi Disiplinlerarası Çocuk Hakları Laboratuvarı’nı asiste etmektedir. Çınar öncesinde 2017-2018 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak; 2016-2017 yılları arasında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin açtığı İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Suriyeli Mültecilere Destek Ofisi’nde Mülteci Koruma Sorumlusu olarak; 2015-2016 yılları arasında ise Vatikan Büyükelçiliği Caritas Suriyeli Mülteciler Birimi’nde sosyal çalışmacı olarak çalışmıştır.  Çınar ayrıca BirGün ve Agos gazeteleri için çeşitli röportajlar yapmıştır. Yüksek lisans derecesini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Projeler ve STK Yönetimi Bölümü ve Uppsala Üniversitesi Barış ve Çatışma Araştırmaları Bölümü ile ortak yürüttüğü  “İsveç ve Türkiye’deki Farklı STK’ların Gözünden Suriyeli Mülteci Krizi” tezi ile almıştır. Lisans derecesini ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü’nden almıştır. Araştırma alanları kırsal kalkınma, tarım ve sürdürülebilirlik, yoksulluk, sivil toplum, çocuk hakları, Türkiye siyaseti, toplumsal cinsiyet eşitliği, göç ve mülteci krizidir.