Alper Şükrü Gencer

Araştırmacı

Alper Şükrü Gençer yüksek lisans eğitimine Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünde devam etmektedir. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve İktisat Bölümlerinden çift anadal ile mezun olmuştur. ERC tarafından finanse edilen bir projede (EMW), Prof. Erdem Yörük gözetiminde çalışmaktadır. 2016 yılından bu yana,  Avrupa Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nde (PS:EUROPE) çeşitli konularda araştırma yapmıştır. Bu çalışmalardan bazıları: Yoksulluk Önlemleri: Etkilerini Nasıl Yorumlamalı? (2016), Türkiye-Ermenistan Çalışma Grubu (2017), Türkiye'de Sığınmacılar, Göçmenler ve Mültecilerin Algısı (2017) Akademik araştırma alanlarından bazıları ise karşılaştırmalı politik ekonomi; küresel Güneydeki refah devleti rejimleri; çekişmeli siyaset; küresel Güneydeki iaşe politikaları ve yolsuzluk; sürdürülebilir kalkınma ve sosyal politikalar; gelir dağılımı, eşitsizlik ve yoksulluk analizidir. 

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü

Caferağa Mah. Muvvakithane Cad. Çakıroğlu İş Merkezi No: 26/61

Kadıköy - İstanbul