Şafak Beren Yıldırım.jpg

Şafak Beren Yıldırım

Kurumsal İletişim Koordinatörü

Şafak Beren Yıldırım, 2011 yılında Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olup Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiUluslararası İlişkiler bölümünde“Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Koruma Sorumluluğu ve Uygulamasındaki Rolü” başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.. Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM), Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) ve The Hollings Center For International Dialogue’ta araştırma asistanı olarak görev almıştır. Avrupa Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nde (PS:EUROPE) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünü yürütmüş, bu süreçte bir TÜBİTAK projesinde araştırma asistanlığında da bulunmuştur. Yıldırım,  halihazırda İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi doktorasına ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitiminedevam etmektedir. Özel sektördeki İş Geliştirme Koordinatörlüğü yanı sıra İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü’nde (İstanPol) kurucu üyelerindendir.Yıldırım İngilizce ve Yunanca bilmektedir.