Seren Selvin Korkmaz

Genel Direktör

Seren Selvin Korkmaz, lisans ve yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden almıştır. Doktora çalışmalarını Stockholm Üniversitesi Ortadoğu ve Türkiye Çalışmaları Bölümü’nde sürdüren Korkmaz, aynı bölümde Ortadoğu siyaseti ve göç üzerine dersler vermektedir. 2017-2018 akademik yılında Fox International Fellowship kapsamında Yale Üniversitesi MacMillian Uluslararası ve Bölgesel Çalışmalar Merkezi’nde araştırmacı olarak çalışmıştır ve liderlik eğitimleri almıştır. Araştırma alanları, sosyal dışlanmanın ekonomi politiği, popülizm, devlet-toplum ilişkileri, kimlik politikası ve göçtür. Güncel çalışmalarında popülizm, alternatif siyaset arayışı ve sol partilerin politik stratejileri ve programlarına odaklanmaktadır. Sivil toplum alanında da çalışmalarını sürdüren Korkmaz, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve araştırma merkezlerinde çalışmış; yurt içi ve yurt dışında birçok kongre, çalıştay ve seminerde konuşmacı ve organizatör olarak yer almıştır. 2015-2017 yıllarında kurucusu olduğu Avrupa Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün (PS:EUROPE) Türkiye Direktörlüğü’nü yürüten Korkmaz, enstitüdeki çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Akademik Çalışmalar Eş-Direktörü olarak Ocak 2018’e kadar sürdürmüştür. Seren Selvin Korkmaz; Friedrich Ebert Vakfı tarafından yürütülen “genç liderler” programında yer almış, Türkiye’de ve Almanya’da eğitimlere katılmıştır. Korkmaz, İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol) kurucularındandır.

İletişim: selvin.korkmaz@gmail.com 

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü

Caferağa Mah. Muvvakithane Cad. Çakıroğlu İş Merkezi No: 26/61

Kadıköy - İstanbul