Bengi Ruken Cengiz.jpg

Bengi Ruken Cengiz

Uzman

Bengi R. Cengiz, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, yüksek lisans eğitimini ise Jean Monnet bursiyeri olarak University College London bünyesinde tamamlamıştır. Türkiye’de vatandaşlık hak ve özgürlüklerine dair algılar üzerine yazdığı teziyle Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi programından doktora derecesini alan Bengi R. Cengiz, Stockholm Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Enstitüsü’nde (SUITS) ziyaretçi araştırmacı olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları arasında demokratikleşme, otoriterleşme, vatandaşlık rejimleri ile, toplumsal cinsiyet ve siyaset konuları yer almaktadır.